Warunki uzytkowania

Ogólne zasady zakupów

Te ogólne warunki sprzedaży są jedynymi, które mają zastosowanie i zastępują wszelkie inne ogólne warunki, z wyjątkiem uprzedniego anulowania, wyraźnego i pisemnego. Sabina może od czasu do czasu modyfikować elementy w ogólnych warunkach, dlatego zaleca się ich przeczytanie przy każdej wizycie strony sabina.com. Zmiany te wynikają z ich publikacji w Internecie i mogą nie mieć zastosowania do umów zawartych powyżej. Każdy zakup na stronie internetowej podlega ogólnym warunkom obowiązującym w dniu zamówienia. Uważamy, że po złożeniu zamówienia, będziesz bez zastrzeżeń zaakceptował nasze ogólne warunki sprzedaży po ich przeczytaniu. Uzyskując dostęp do Portalu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Warunków Ogólnych oraz Warunków Korzystania z Nich w nich zawartych.

Sabina zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, chociaż ceny w momencie składania zamówienia będą zawsze ważne dla konsumenta, nawet jeśli zostaną one poddane kolejnym modyfikacjom.

Obrazy produktów mają jedynie charakter orientacyjny, nie mają wartości umownej. Warunki produktu są określone w ich opisie.

 

Bezpieczeństwo w Sabina

Możesz kupić z całkowitym spokojem, ponieważ włożyliśmy wiele wysiłku w posiadanie zasobów, dzięki którym zagwarantujemy bezpieczeństwo zakupów i danych.

 

Gwarancja oryginalności

Wszystkie nasze produkty są oryginalne, zostały nabyte w Ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i dlatego mają swobodę tranzytu. Żaden z naszych produktów nie został zmodyfikowany ani zmodyfikowany.

Sabina gwarantuje oryginalność wszystkich swoich produktów, oferując możliwość zwrotu zgodnie z powyższymi warunkami, jeśli klient ma przesłanki wskazujące na towar, którego oryginalność jest wątpliwa.

 

Podatki i ceny produktów

Sabina chce zaoferować swoim klientom najlepsze ceny na rynku online, aktualizując stawki do potrzeb naszych klientów.

Wszystkie ceny produktów są wyświetlane z uwzględnieniem bieżącego podatku.
Sabina zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. W przypadku zmiany ceny produkty zostaną zafakturowane po cenie obowiązującej podczas rejestracji zamówienia.

Gwarancja mody i akcesoriów

Wszystkie produkty, takie jak tekstylia, zegarki, okulary i torby zakupione w Sklepie Sabina, są objęte "Gwarancją" lub "Certyfikatem autentyczności" wydanym przez producenta.

Gwarancja na produkt trwa 24 miesiące od daty zakupu i obejmuje wady wynikające z wad materiałowych i wykonania. Jest ona przyznawana tylko wtedy, gdy powód skargi wynika z wad produkcyjnych, które muszą zostać zweryfikowane przez służbę techniczną upoważnioną do swobodnej wymiany części tego samego uznanego za wadliwy.

Z gwarancji wyłączone są następujące punkty: szkody spowodowane wypadkami, niewłaściwe obchodzenie się, brak staranności lub interwencje nieupoważnionych osób trzecich, a także szkody wtórne w związku z tymi okolicznościami. Gwarancja nie obejmuje również normalnego zużycia komponentów.

 

Jak mogę uzyskać dostęp do gwarancji?

Aby skorzystać z gwarancji, konieczne jest utrzymanie świadectwa gwarancyjnego dla wyrobów włókienniczych, zegarków, świadectwa autentyczności okularów i toreb oraz dowodu zakupu.

Aby gwarancja była skuteczna, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +34 928 721 243 lub wyślij do nas wiadomość e-mail na adres hello@sabina.com

Klauzula członkostwa zaufania online

Strony przedkładają, według własnego uznania, rozstrzyganie sporów i odstąpienie od jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom miejsca zamieszkania użytkownika. Podobnie, jako podmiot przychłonie się do CONFIANZA ONLINE i zgodnie z kodeksem etyki, w przypadku sporów związanych z umowami i reklamą online, ochroną danych, ochroną dzieci i dostępnością, użytkownik może przejść do systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ONLINE (www.confianzaonline.es) poza sądem sporów.